‘Oefenen in rusten bij God, is oefenen in ‘zijn’.’

Stilte wordt soms geassocieerd met zweverigheid, maar wie op stiltereis gaat, ontdekt het tegenovergestelde. Stilte zet je met beide benen op de grond omdat je ontdekt wie je bent en niet bent.

Na een eerste herademing volgt vaak een struikeling. Je moet dwars door je onrust heen om tot innerlijke stilte te komen; besef dat je mag ‘zijn’ los van wat je ‘doet’. Oefenen in rusten bij God, is oefenen in ‘zijn’. In Psalm 65:1 staat: U komt de lof toe. De vertaling uit de Amplified Bible gaat een stapje dieper. Daar staat: To You belongs silence.

Even stilte?
Actiever op zoek gaan naar stilte en rust: veel mensen vinden dat spannend. “Stilte vinden we vaak eng, dus veel mensen doen hun uiterste best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in volle gang te houden”, zegt Ronald. “Er zijn zelfs mensen die zo slecht tegen de stilte kunnen, dat ze met de tv aan gaan slapen. Zo ontvangen ze ’s nachts, in het onderbewustzijn, ook nog de nodige prikkels. In dat opzicht is het niet vreemd dat veel mensen zo moe en opgebrand zijn.”

De kerk als oase van rust
Juist in de kerk zou het bij tijd en wijle een oase van rust en stilte moeten zijn, maar het tegendeel is vaak waar: de kerk is een plaats waar veel gehaast wordt en waar iedereen het ‘druk, druk, druk’ heeft. Volgens Ronald Koops en Mirjam van der Vegt is het tijd dat christenen de helende werking van de stilte en de rust van God herontdekken. Mirjam: “Het zou geweldig zijn als kerken oases van rust en stilte worden. Dat je met elkaar stil wordt voor het aangezicht van God.” Ronald: “Als je samen als kerk stil bent, ervaar je wat er in Psalm 62 staat: ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding’.”

Geen trend
Het ‘stil worden voor God’ is volgens Ronald niet een nieuwe trend. “Al in het begin van de Bijbel lezen we dat God rustte van al het werk dat Hij gemaakt had. Hij heeft dat ook aan ons opgedragen: zes dagen werken, een dag rusten. Rustige muziek kan ons helpen om de rust van God als het ware in te gaan, om ons zo in stilte op God te richten.” Mirjam: “Ook Jezus zelf trok zich regelmatig terug om tot rust te komen. Er staat dat Hij rust aan het hart van de Vader. Hij wil zijn rust ook aan ons geven als Hij zegt: ‘Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven.’ Iets van deze heerlijke rust van God, zullen bezoekers zeker ervaren.”

Wat zegt de Bijbel over rust en stilte?

‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding (…) Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.’Psalm 62: 2 en 5

‘Ik ben stil geworden,ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.’ Psalm 131: 2

Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.Prediker 4:6

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’Jezus in Mattheüs 11:28

‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.’Psalm 4:9